0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

79

[жетпіс тоғыз]

[jetpis toğız]

79

[жетпіс тоғыз]

[jetpis toğız]

79

[жетпіс тоғыз]

[jetpis toğız]

[shtatёdhjetёenёntё]

9

[тоғыз]

[toğız]

9

[тоғыз]

[toğız]

9

[тоғыз]

[toğız]

[nёntё]

18

[он сегіз]

[on segiz]

18

[он сегіз]

[on segiz]

18

[он сегіз]

[on segiz]

[tetёmbёdhjetё]

91

[тоқсан бір]

[toqsan bir]

91

[тоқсан бір]

[toqsan bir]

91

[тоқсан бір]

[toqsan bir]

[nёntёdhjetёenjё]

79
[жетпіс тоғыз]
[jetpis toğız]
[shtatёdhjetёenёntё]
9
[тоғыз]
[toğız]
[nёntё]
18
[он сегіз]
[on segiz]
[tetёmbёdhjetё]
91
[тоқсан бір]
[toqsan bir]
[nёntёdhjetёenjё]