0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

೫೫

[ಐವತ್ತೈದು]

[Aivattaidu]

೫೫

[ಐವತ್ತೈದು]

[Aivattaidu]

೫೫

[ಐವತ್ತೈದು]

[Aivattaidu]

[pesёdhjetёepesё]

೬೯

[ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Aravattombattu]

೬೯

[ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Aravattombattu]

೬೯

[ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

[Aravattombattu]

[gjashtёdhjetёenёntё]

೮೬

[ಎಂಬತ್ತ ಆರು]

[Embatta āru]

೮೬

[ಎಂಬತ್ತ ಆರು]

[Embatta āru]

೮೬

[ಎಂಬತ್ತ ಆರು]

[Embatta āru]

[tetёdhjetёegjashtё]

೮೩

[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]

[Embattamūru]

೮೩

[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]

[Embattamūru]

೮೩

[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]

[Embattamūru]

[tetёdhjetёetre]

೫೫
[ಐವತ್ತೈದು]
[Aivattaidu]
[pesёdhjetёepesё]
೬೯
[ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು]
[Aravattombattu]
[gjashtёdhjetёenёntё]
೮೬
[ಎಂಬತ್ತ ಆರು]
[Embatta āru]
[tetёdhjetёegjashtё]
೮೩
[ಎಂಬತ್ತಮೂರು]
[Embattamūru]
[tetёdhjetёetre]