0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

[ಎಂಟು]

[Eṇṭu]

[ಎಂಟು]

[Eṇṭu]

[ಎಂಟು]

[Eṇṭu]

[tetё]

೭೦

[ಎಪ್ಪತ್ತು]

[Eppattu]

೭೦

[ಎಪ್ಪತ್ತು]

[Eppattu]

೭೦

[ಎಪ್ಪತ್ತು]

[Eppattu]

[shtatёdhjetё]

[ಐದು]

[Aidu]

[ಐದು]

[Aidu]

[ಐದು]

[Aidu]

[pesё]

೯೭

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

[Tombattēḷu]

೯೭

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

[Tombattēḷu]

೯೭

[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]

[Tombattēḷu]

[nёntёdhjetёeshtatё]


[ಎಂಟು]
[Eṇṭu]
[tetё]
೭೦
[ಎಪ್ಪತ್ತು]
[Eppattu]
[shtatёdhjetё]

[ಐದು]
[Aidu]
[pesё]
೯೭
[ತೊಂಬತ್ತೇಳು]
[Tombattēḷu]
[nёntёdhjetёeshtatё]