0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

7

[일곱]

[ilgob]

7

[일곱]

[ilgob]

7

[일곱]

[ilgob]

[shtatё]

77

[일흔일곱]

[ilheun-ilgob]

77

[일흔일곱]

[ilheun-ilgob]

77

[일흔일곱]

[ilheun-ilgob]

[shtatёdhjetёeshtatё]

49

[마흔아홉]

[maheun-ahob]

49

[마흔아홉]

[maheun-ahob]

49

[마흔아홉]

[maheun-ahob]

[dyzetёenёntё]

18

[열여덟]

[yeol-yeodeolb]

18

[열여덟]

[yeol-yeodeolb]

18

[열여덟]

[yeol-yeodeolb]

[tetёmbёdhjetё]

7
[일곱]
[ilgob]
[shtatё]
77
[일흔일곱]
[ilheun-ilgob]
[shtatёdhjetёeshtatё]
49
[마흔아홉]
[maheun-ahob]
[dyzetёenёntё]
18
[열여덟]
[yeol-yeodeolb]
[tetёmbёdhjetё]