0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

3

[trīs]

3

[trīs]

3

[trīs]

[tre]

18

[astoņpadsmit]

18

[astoņpadsmit]

18

[astoņpadsmit]

[tetёmbёdhjetё]

16

[sešpadsmit]

16

[sešpadsmit]

16

[sešpadsmit]

[gjashtёmbёdhjetё]

44

[četrdesmit četri]

44

[četrdesmit četri]

44

[četrdesmit četri]

[dyzetёekatёr]

3
[trīs]
[tre]
18
[astoņpadsmit]
[tetёmbёdhjetё]
16
[sešpadsmit]
[gjashtёmbёdhjetё]
44
[četrdesmit četri]
[dyzetёekatёr]