0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

91

[eenennegentig]

91

[eenennegentig]

91

[eenennegentig]

[nёntёdhjetёenjё]

63

[drieënzestig]

63

[drieënzestig]

63

[drieënzestig]

[gjashtёdhjetёetre]

5

[vijf]

5

[vijf]

5

[vijf]

[pesё]

77

[zevenenzeventig]

77

[zevenenzeventig]

77

[zevenenzeventig]

[shtatёdhjetёeshtatё]

91
[eenennegentig]
[nёntёdhjetёenjё]
63
[drieënzestig]
[gjashtёdhjetёetre]
5
[vijf]
[pesё]
77
[zevenenzeventig]
[shtatёdhjetёeshtatё]