0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

49

[førtini / ni og førti]

49

[førtini / ni og førti]

49

[førtini / ni og førti]

[dyzetёenёntё]

73

[syttitre]

73

[syttitre]

73

[syttitre]

[shtatёdhjetёetre]

5

[fem]

5

[fem]

5

[fem]

[pesё]

33

[trettitre]

33

[trettitre]

33

[trettitre]

[tridhjetёetre]

49
[førtini / ni og førti]
[dyzetёenёntё]
73
[syttitre]
[shtatёdhjetёetre]
5
[fem]
[pesё]
33
[trettitre]
[tridhjetёetre]