0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

7

[ਸੱਤ]

[Sata]

7

[ਸੱਤ]

[Sata]

7

[ਸੱਤ]

[Sata]

[shtatё]

23

[ਤੇਈ]

[Tē'ī]

23

[ਤੇਈ]

[Tē'ī]

23

[ਤੇਈ]

[Tē'ī]

[njёzetetre]

33

[ਤੇਤੀ]

[Tētī]

33

[ਤੇਤੀ]

[Tētī]

33

[ਤੇਤੀ]

[Tētī]

[tridhjetёetre]

20

[ਵੀਹ]

[Vīha]

20

[ਵੀਹ]

[Vīha]

20

[ਵੀਹ]

[Vīha]

[njёzet]

7
[ਸੱਤ]
[Sata]
[shtatё]
23
[ਤੇਈ]
[Tē'ī]
[njёzetetre]
33
[ਤੇਤੀ]
[Tētī]
[tridhjetёetre]
20
[ਵੀਹ]
[Vīha]
[njёzet]