0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

48

[czterdzieści osiem]

48

[czterdzieści osiem]

48

[czterdzieści osiem]

[dyzetёetetё]

26

[dwadzieścia sześć]

26

[dwadzieścia sześć]

26

[dwadzieścia sześć]

[njёzetegjashtё]

9

[dziewięć]

9

[dziewięć]

9

[dziewięć]

[nёntё]

36

[trzydzieści sześć]

36

[trzydzieści sześć]

36

[trzydzieści sześć]

[tridhjetёegjashtё]

48
[czterdzieści osiem]
[dyzetёetetё]
26
[dwadzieścia sześć]
[njёzetegjashtё]
9
[dziewięć]
[nёntё]
36
[trzydzieści sześć]
[tridhjetёegjashtё]