0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

71

[setenta e um]

71

[setenta e um]

71

[setenta e um]

[shtatёdhjetёenjё]

41

[quarenta e um]

41

[quarenta e um]

41

[quarenta e um]

[dyzetenjё]

14

[catorze]

14

[catorze]

14

[catorze]

[katёrmbёdhjetё]

54

[cinquenta e quatro]

54

[cinquenta e quatro]

54

[cinquenta e quatro]

[pesёdhjetёekatёr]

71
[setenta e um]
[shtatёdhjetёenjё]
41
[quarenta e um]
[dyzetenjё]
14
[catorze]
[katёrmbёdhjetё]
54
[cinquenta e quatro]
[pesёdhjetёekatёr]