0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

92

[noventa e dois]

92

[noventa e dois]

92

[noventa e dois]

[nёntёdhjetёedy]

89

[oitenta e nove]

89

[oitenta e nove]

89

[oitenta e nove]

[tetёdhjetёenёntё]

15

[quinze]

15

[quinze]

15

[quinze]

[pesёmbёdhjetё]

61

[sessenta e um]

61

[sessenta e um]

61

[sessenta e um]

[gjashtёdhjetёenjё]

92
[noventa e dois]
[nёntёdhjetёedy]
89
[oitenta e nove]
[tetёdhjetёenёntё]
15
[quinze]
[pesёmbёdhjetё]
61
[sessenta e um]
[gjashtёdhjetёenjё]