0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

31

[trinta e um]

31

[trinta e um]

31

[trinta e um]

[tridhjetёenjё]

86

[oitenta e seis]

86

[oitenta e seis]

86

[oitenta e seis]

[tetёdhjetёegjashtё]

78

[setenta e oito]

78

[setenta e oito]

78

[setenta e oito]

[shtatёdhjetёetetё]

24

[vinte e quatro]

24

[vinte e quatro]

24

[vinte e quatro]

[njёzetekatёr]

31
[trinta e um]
[tridhjetёenjё]
86
[oitenta e seis]
[tetёdhjetёegjashtё]
78
[setenta e oito]
[shtatёdhjetёetetё]
24
[vinte e quatro]
[njёzetekatёr]