0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

35

[тридцать пять]

[tridtsatʹ pyatʹ]

35

[тридцать пять]

[tridtsatʹ pyatʹ]

35

[тридцать пять]

[tridtsatʹ pyatʹ]

[tridhjetёepesё]

62

[шестьдесят два]

[shestʹdesyat dva]

62

[шестьдесят два]

[shestʹdesyat dva]

62

[шестьдесят два]

[shestʹdesyat dva]

[gjashtёdhjetёedy]

66

[шестьдесят шесть]

[shestʹdesyat shestʹ]

66

[шестьдесят шесть]

[shestʹdesyat shestʹ]

66

[шестьдесят шесть]

[shestʹdesyat shestʹ]

[gjashtёdhjetёegjashtё]

9

[девять]

[devyatʹ]

9

[девять]

[devyatʹ]

9

[девять]

[devyatʹ]

[nёntё]

35
[тридцать пять]
[tridtsatʹ pyatʹ]
[tridhjetёepesё]
62
[шестьдесят два]
[shestʹdesyat dva]
[gjashtёdhjetёedy]
66
[шестьдесят шесть]
[shestʹdesyat shestʹ]
[gjashtёdhjetёegjashtё]
9
[девять]
[devyatʹ]
[nёntё]