0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

27

[njёzeteshtatё]

27

[njёzeteshtatё]

27

[njёzeteshtatё]

[njёzeteshtatё]

21

[njёzetenjё]

21

[njёzetenjё]

21

[njёzetenjё]

[njёzetenjё]

2

[dy]

2

[dy]

2

[dy]

[dy]

60

[gjashtёdhjetё]

60

[gjashtёdhjetё]

60

[gjashtёdhjetё]

[gjashtёdhjetё]

27
[njёzeteshtatё]
[njёzeteshtatё]
21
[njёzetenjё]
[njёzetenjё]
2
[dy]
[dy]
60
[gjashtёdhjetё]
[gjashtёdhjetё]