0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

21

[двадесет и један]

[dvadeset i jedan]

21

[двадесет и један]

[dvadeset i jedan]

21

[двадесет и један]

[dvadeset i jedan]

[njёzetenjё]

31

[тридесет и један]

[trideset i jedan]

31

[тридесет и један]

[trideset i jedan]

31

[тридесет и један]

[trideset i jedan]

[tridhjetёenjё]

62

[шездесет и два]

[šezdeset i dva]

62

[шездесет и два]

[šezdeset i dva]

62

[шездесет и два]

[šezdeset i dva]

[gjashtёdhjetёedy]

92

[деведесет и два]

[devedeset i dva]

92

[деведесет и два]

[devedeset i dva]

92

[деведесет и два]

[devedeset i dva]

[nёntёdhjetёedy]

21
[двадесет и један]
[dvadeset i jedan]
[njёzetenjё]
31
[тридесет и један]
[trideset i jedan]
[tridhjetёenjё]
62
[шездесет и два]
[šezdeset i dva]
[gjashtёdhjetёedy]
92
[деведесет и два]
[devedeset i dva]
[nёntёdhjetёedy]