0

0

Тест слушања. Најпре слушајте глас:   

23

[treogtyve]

23

[treogtyve]

23

[treogtyve]

[двадесет и три]

[dvadeset i tri]

99

[nioghalvfems]

99

[nioghalvfems]

99

[nioghalvfems]

[деведесет и девет]

[devedeset i devet]

98

[otteoghalvfems]

98

[otteoghalvfems]

98

[otteoghalvfems]

[деведесет и осам]

[devedeset i osam]

46

[seksogfyrre]

46

[seksogfyrre]

46

[seksogfyrre]

[четрдесет и шест]

[četrdeset i šest]
23
[treogtyve]
[двадесет и три]
[dvadeset i tri]
99
[nioghalvfems]
[деведесет и девет]
[devedeset i devet]
98
[otteoghalvfems]
[деведесет и осам]
[devedeset i osam]
46
[seksogfyrre]
[четрдесет и шест]
[četrdeset i šest]