0

0

Тест слушања. Најпре слушајте глас:   

24

[είκοσι τέσσερα]

[eíkosi téssera]

24

[είκοσι τέσσερα]

[eíkosi téssera]

24

[είκοσι τέσσερα]

[eíkosi téssera]

[двадесет и четири]

[dvadeset i četiri]

21

[είκοσι ένα]

[eíkosi éna]

21

[είκοσι ένα]

[eíkosi éna]

21

[είκοσι ένα]

[eíkosi éna]

[двадесет и један]

[dvadeset i jedan]

88

[ογδόντα οκτώ]

[ogdónta oktṓ]

88

[ογδόντα οκτώ]

[ogdónta oktṓ]

88

[ογδόντα οκτώ]

[ogdónta oktṓ]

[осамдесет и осам]

[osamdeset i osam]

70

[εβδομήντα]

[ebdomḗnta]

70

[εβδομήντα]

[ebdomḗnta]

70

[εβδομήντα]

[ebdomḗnta]

[седамдесет]

[sedamdeset]
24
[είκοσι τέσσερα]
[eíkosi téssera]
[двадесет и четири]
[dvadeset i četiri]
21
[είκοσι ένα]
[eíkosi éna]
[двадесет и један]
[dvadeset i jedan]
88
[ογδόντα οκτώ]
[ogdónta oktṓ]
[осамдесет и осам]
[osamdeset i osam]
70
[εβδομήντα]
[ebdomḗnta]
[седамдесет]
[sedamdeset]