0

0

Тест слушања. Најпре слушајте глас:   

7

[seven]

7

[seven]

7

[seven]

[седам]

[sedam]

1

[one]

1

[one]

1

[one]

[један]

[jedan]

63

[sixty-three]

63

[sixty-three]

63

[sixty-three]

[шездесет и три]

[šezdeset i tri]

70

[seventy]

70

[seventy]

70

[seventy]

[седамдесет]

[sedamdeset]
7
[seven]
[седам]
[sedam]
1
[one]
[један]
[jedan]
63
[sixty-three]
[шездесет и три]
[šezdeset i tri]
70
[seventy]
[седамдесет]
[sedamdeset]