0

0

Тест слушања. Најпре слушајте глас:   

12

[twelve]

12

[twelve]

12

[twelve]

[дванаест]

[dvanaest]

25

[twenty-five]

25

[twenty-five]

25

[twenty-five]

[двадесет и пет]

[dvadeset i pet]

78

[seventy-eight]

78

[seventy-eight]

78

[seventy-eight]

[седамдесет и осам]

[sedamdeset i osam]

17

[seventeen]

17

[seventeen]

17

[seventeen]

[седамнаест]

[sedamnaest]
12
[twelve]
[дванаест]
[dvanaest]
25
[twenty-five]
[двадесет и пет]
[dvadeset i pet]
78
[seventy-eight]
[седамдесет и осам]
[sedamdeset i osam]
17
[seventeen]
[седамнаест]
[sedamnaest]