0

0

Тест слушања. Најпре слушајте глас:   

76

[sepdek ses]

76

[sepdek ses]

76

[sepdek ses]

[седамдесет и шест]

[sedamdeset i šest]

100

[cent]

100

[cent]

100

[cent]

[стотина]

[stotina]

46

[kvardek ses]

46

[kvardek ses]

46

[kvardek ses]

[четрдесет и шест]

[četrdeset i šest]

35

[tridek kvin]

35

[tridek kvin]

35

[tridek kvin]

[тридесет и пет]

[trideset i pet]
76
[sepdek ses]
[седамдесет и шест]
[sedamdeset i šest]
100
[cent]
[стотина]
[stotina]
46
[kvardek ses]
[четрдесет и шест]
[četrdeset i šest]
35
[tridek kvin]
[тридесет и пет]
[trideset i pet]