0

0

Тест слушања. Најпре слушајте глас:   

‫74

[هفتاد و چهار]‬

[haftâd-o-cha-hâr]

‫74

[هفتاد و چهار]‬

[haftâd-o-cha-hâr]

‫74

[هفتاد و چهار]‬

[haftâd-o-cha-hâr]

[седамдесет и четири]

[sedamdeset i četiri]

‫94

[نود و چهار]‬

[navad-o-cha-hâr]

‫94

[نود و چهار]‬

[navad-o-cha-hâr]

‫94

[نود و چهار]‬

[navad-o-cha-hâr]

[деведесет и четири]

[devedeset i četiri]

‫66

[شصت و شش]‬

[shast-o-shesh]

‫66

[شصت و شش]‬

[shast-o-shesh]

‫66

[شصت و شش]‬

[shast-o-shesh]

[шездесет и шест]

[šezdeset i šest]

‫45

[چهل و پنج]‬

[che-hel-o-panj]

‫45

[چهل و پنج]‬

[che-hel-o-panj]

‫45

[چهل و پنج]‬

[che-hel-o-panj]

[четрдесет и пет]

[četrdeset i pet]
‫74
[هفتاد و چهار]‬
[haftâd-o-cha-hâr]
[седамдесет и четири]
[sedamdeset i četiri]
‫94
[نود و چهار]‬
[navad-o-cha-hâr]
[деведесет и четири]
[devedeset i četiri]
‫66
[شصت و شش]‬
[shast-o-shesh]
[шездесет и шест]
[šezdeset i šest]
‫45
[چهل و پنج]‬
[che-hel-o-panj]
[четрдесет и пет]
[četrdeset i pet]