0

0

Тест слушања. Најпре слушајте глас:   

58

[五十八]

[Isoya]

58

[五十八]

[Isoya]

58

[五十八]

[Isoya]

[педесет и осам]

[pedeset i osam]

66

[六十六]

[Rokujūroku]

66

[六十六]

[Rokujūroku]

66

[六十六]

[Rokujūroku]

[шездесет и шест]

[šezdeset i šest]

44

[四十四]

[Shijūshi]

44

[四十四]

[Shijūshi]

44

[四十四]

[Shijūshi]

[четрдесет и четири]

[četrdeset i četiri]

86

[八十六]

[Yasoroku]

86

[八十六]

[Yasoroku]

86

[八十六]

[Yasoroku]

[осамдесет и шест]

[osamdeset i šest]
58
[五十八]
[Isoya]
[педесет и осам]
[pedeset i osam]
66
[六十六]
[Rokujūroku]
[шездесет и шест]
[šezdeset i šest]
44
[四十四]
[Shijūshi]
[четрдесет и четири]
[četrdeset i četiri]
86
[八十六]
[Yasoroku]
[осамдесет и шест]
[osamdeset i šest]