0

0

Тест слушања. Најпре слушајте глас:   

7

[жеті]

[jeti]

7

[жеті]

[jeti]

7

[жеті]

[jeti]

[седам]

[sedam]

97

[тоқсан жеті]

[toqsan jeti]

97

[тоқсан жеті]

[toqsan jeti]

97

[тоқсан жеті]

[toqsan jeti]

[деведесет и седам]

[devedeset i sedam]

83

[сексен үш]

[seksen üş]

83

[сексен үш]

[seksen üş]

83

[сексен үш]

[seksen üş]

[осамдесет и три]

[osamdeset i tri]

100

[жүз]

[jüz]

100

[жүз]

[jüz]

100

[жүз]

[jüz]

[стотина]

[stotina]
7
[жеті]
[jeti]
[седам]
[sedam]
97
[тоқсан жеті]
[toqsan jeti]
[деведесет и седам]
[devedeset i sedam]
83
[сексен үш]
[seksen üş]
[осамдесет и три]
[osamdeset i tri]
100
[жүз]
[jüz]
[стотина]
[stotina]