0

0

Тест слушања. Најпре слушајте глас:   

30

[триесет]

[triyesyet]

30

[триесет]

[triyesyet]

30

[триесет]

[triyesyet]

[тридесет]

[trideset]

68

[шеесет и осум]

[shyeyesyet i osoom]

68

[шеесет и осум]

[shyeyesyet i osoom]

68

[шеесет и осум]

[shyeyesyet i osoom]

[шездесет и осам]

[šezdeset i osam]

14

[четиринаесет]

[chyetirinayesyet]

14

[четиринаесет]

[chyetirinayesyet]

14

[четиринаесет]

[chyetirinayesyet]

[четрнаест]

[četrnaest]

56

[педесет и шест]

[pyedyesyet i shyest]

56

[педесет и шест]

[pyedyesyet i shyest]

56

[педесет и шест]

[pyedyesyet i shyest]

[педесет и шест]

[pedeset i šest]
30
[триесет]
[triyesyet]
[тридесет]
[trideset]
68
[шеесет и осум]
[shyeyesyet i osoom]
[шездесет и осам]
[šezdeset i osam]
14
[четиринаесет]
[chyetirinayesyet]
[четрнаест]
[četrnaest]
56
[педесет и шест]
[pyedyesyet i shyest]
[педесет и шест]
[pedeset i šest]