0

0

Тест слушања. Најпре слушајте глас:   

7

[zeven]

7

[zeven]

7

[zeven]

[седам]

[sedam]

79

[negenenzeventig]

79

[negenenzeventig]

79

[negenenzeventig]

[седамдесет и девет]

[sedamdeset i devet]

41

[eenenveertig]

41

[eenenveertig]

41

[eenenveertig]

[четрдесет и један]

[četrdeset i jedan]

96

[zesennegentig]

96

[zesennegentig]

96

[zesennegentig]

[деведесет и шест]

[devedeset i šest]
7
[zeven]
[седам]
[sedam]
79
[negenenzeventig]
[седамдесет и девет]
[sedamdeset i devet]
41
[eenenveertig]
[четрдесет и један]
[četrdeset i jedan]
96
[zesennegentig]
[деведесет и шест]
[devedeset i šest]