0

0

Тест слушања. Најпре слушајте глас:   

92

[doksan iki]

92

[doksan iki]

92

[doksan iki]

[деведесет и два]

[devedeset i dva]

8

[sekiz]

8

[sekiz]

8

[sekiz]

[осам]

[osam]

93

[doksan üç]

93

[doksan üç]

93

[doksan üç]

[деведесет и три]

[devedeset i tri]

52

[elli iki]

52

[elli iki]

52

[elli iki]

[педесет и два]

[pedeset i dva]
92
[doksan iki]
[деведесет и два]
[devedeset i dva]
8
[sekiz]
[осам]
[osam]
93
[doksan üç]
[деведесет и три]
[devedeset i tri]
52
[elli iki]
[педесет и два]
[pedeset i dva]