0

0

Тест слушања. Најпре слушајте глас:   

‫13

[تیرہ]‬

‫13

[تیرہ]‬

‫13

[تیرہ]‬

[тринаест]

[trinaest]

‫12

[بارہ]‬

‫12

[بارہ]‬

‫12

[بارہ]‬

[дванаест]

[dvanaest]

‫69

[انہتّر]‬

‫69

[انہتّر]‬

‫69

[انہتّر]‬

[шездесет и девет]

[šezdeset i devet]

‫24

[چوبیس]‬

‫24

[چوبیس]‬

‫24

[چوبیس]‬

[двадесет и четири]

[dvadeset i četiri]
‫13
[تیرہ]‬
[тринаест]
[trinaest]
‫12
[بارہ]‬
[дванаест]
[dvanaest]
‫69
[انہتّر]‬
[шездесет и девет]
[šezdeset i devet]
‫24
[چوبیس]‬
[двадесет и четири]
[dvadeset i četiri]