0

0

Тест слушања. Најпре слушајте глас:   

94[九十四]

[九十四]

[Jiǔshísì]

94[九十四]

[九十四]

[Jiǔshísì]

94[九十四]

[九十四]

[Jiǔshísì]

[деведесет и четири]

[devedeset i četiri]

21[二十一]

[二十一]

[Èrshíyī]

21[二十一]

[二十一]

[Èrshíyī]

21[二十一]

[二十一]

[Èrshíyī]

[двадесет и један]

[dvadeset i jedan]

65[六十五]

[六十五]

[Liùshíwǔ]

65[六十五]

[六十五]

[Liùshíwǔ]

65[六十五]

[六十五]

[Liùshíwǔ]

[шездесет и пет]

[šezdeset i pet]

64[六十四]

[六十四]

[Liùshísì]

64[六十四]

[六十四]

[Liùshísì]

64[六十四]

[六十四]

[Liùshísì]

[шездесет и четири]

[šezdeset i četiri]
94[九十四]
[九十四]
[Jiǔshísì]
[деведесет и четири]
[devedeset i četiri]
21[二十一]
[二十一]
[Èrshíyī]
[двадесет и један]
[dvadeset i jedan]
65[六十五]
[六十五]
[Liùshíwǔ]
[шездесет и пет]
[šezdeset i pet]
64[六十四]
[六十四]
[Liùshísì]
[шездесет и четири]
[šezdeset i četiri]