0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

90

[noranta]

90

[noranta]

90

[noranta]

[nittio]

30

[trenta]

30

[trenta]

30

[trenta]

[trettio]

33

[trenta-tres]

33

[trenta-tres]

33

[trenta-tres]

[trettiotre]

97

[noranta-set]

97

[noranta-set]

97

[noranta-set]

[nittiosju]

90
[noranta]
[nittio]
30
[trenta]
[trettio]
33
[trenta-tres]
[trettiotre]
97
[noranta-set]
[nittiosju]