0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

46

[čtyřicet šest]

46

[čtyřicet šest]

46

[čtyřicet šest]

[fyrtiosex]

19

[devatenáct]

19

[devatenáct]

19

[devatenáct]

[nitton]

9

[devět]

9

[devět]

9

[devět]

[nio]

34

[třicet čtyři]

34

[třicet čtyři]

34

[třicet čtyři]

[trettiofyra]

46
[čtyřicet šest]
[fyrtiosex]
19
[devatenáct]
[nitton]
9
[devět]
[nio]
34
[třicet čtyři]
[trettiofyra]