0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

47

[syvogfyrre]

47

[syvogfyrre]

47

[syvogfyrre]

[fyrtiosju]

57

[syvoghalvtreds]

57

[syvoghalvtreds]

57

[syvoghalvtreds]

[femtiosju]

48

[otteogfyrre]

48

[otteogfyrre]

48

[otteogfyrre]

[fyrtiåtta]

53

[treoghalvtreds]

53

[treoghalvtreds]

53

[treoghalvtreds]

[femtiotre]

47
[syvogfyrre]
[fyrtiosju]
57
[syvoghalvtreds]
[femtiosju]
48
[otteogfyrre]
[fyrtiåtta]
53
[treoghalvtreds]
[femtiotre]