0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

31

[thirty-one]

31

[thirty-one]

31

[thirty-one]

[trettioett]

15

[fifteen]

15

[fifteen]

15

[fifteen]

[femton]

65

[sixty-five]

65

[sixty-five]

65

[sixty-five]

[sextiofem]

70

[seventy]

70

[seventy]

70

[seventy]

[sjuttio]

31
[thirty-one]
[trettioett]
15
[fifteen]
[femton]
65
[sixty-five]
[sextiofem]
70
[seventy]
[sjuttio]