0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

30

[thirty]

30

[thirty]

30

[thirty]

[trettio]

95

[ninety-five]

95

[ninety-five]

95

[ninety-five]

[nittiofem]

86

[eighty-six]

86

[eighty-six]

86

[eighty-six]

[åttiosex]

76

[seventy-six]

76

[seventy-six]

76

[seventy-six]

[sjuttiosex]

30
[thirty]
[trettio]
95
[ninety-five]
[nittiofem]
86
[eighty-six]
[åttiosex]
76
[seventy-six]
[sjuttiosex]