0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

60

[sixty]

60

[sixty]

60

[sixty]

[sextio]

12

[twelve]

12

[twelve]

12

[twelve]

[tolv]

96

[ninety-six]

96

[ninety-six]

96

[ninety-six]

[nittiosex]

87

[eighty-seven]

87

[eighty-seven]

87

[eighty-seven]

[åttiosju]

60
[sixty]
[sextio]
12
[twelve]
[tolv]
96
[ninety-six]
[nittiosex]
87
[eighty-seven]
[åttiosju]