0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

61

[sesdek unu]

61

[sesdek unu]

61

[sesdek unu]

[sextioett]

34

[tridek kvar]

34

[tridek kvar]

34

[tridek kvar]

[trettiofyra]

81

[okdek unu]

81

[okdek unu]

81

[okdek unu]

[åttoiett]

79

[sepdek naŭ]

79

[sepdek naŭ]

79

[sepdek naŭ]

[sjuttionio]

61
[sesdek unu]
[sextioett]
34
[tridek kvar]
[trettiofyra]
81
[okdek unu]
[åttoiett]
79
[sepdek naŭ]
[sjuttionio]