0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

13

[trece]

13

[trece]

13

[trece]

[tretton]

71

[setenta y uno]

71

[setenta y uno]

71

[setenta y uno]

[sjuttioett]

35

[treinta y cinco]

35

[treinta y cinco]

35

[treinta y cinco]

[trettiofem]

73

[setenta y tres]

73

[setenta y tres]

73

[setenta y tres]

[sjuttiotre]

13
[trece]
[tretton]
71
[setenta y uno]
[sjuttioett]
35
[treinta y cinco]
[trettiofem]
73
[setenta y tres]
[sjuttiotre]