0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

80

[kahdeksankymmentä]

80

[kahdeksankymmentä]

80

[kahdeksankymmentä]

[åttio]

9

[yhdeksän]

9

[yhdeksän]

9

[yhdeksän]

[nio]

69

[kuusikymmentäyhdeksän]

69

[kuusikymmentäyhdeksän]

69

[kuusikymmentäyhdeksän]

[sextionio]

94

[yhdeksänkymmentäneljä]

94

[yhdeksänkymmentäneljä]

94

[yhdeksänkymmentäneljä]

[nittiofyra]

80
[kahdeksankymmentä]
[åttio]
9
[yhdeksän]
[nio]
69
[kuusikymmentäyhdeksän]
[sextionio]
94
[yhdeksänkymmentäneljä]
[nittiofyra]