0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

35

[trente-cinq]

35

[trente-cinq]

35

[trente-cinq]

[trettiofem]

36

[trente-six]

36

[trente-six]

36

[trente-six]

[trettiosex]

55

[cinquante-cinq]

55

[cinquante-cinq]

55

[cinquante-cinq]

[femtiofem]

60

[soixante]

60

[soixante]

60

[soixante]

[sextio]

35
[trente-cinq]
[trettiofem]
36
[trente-six]
[trettiosex]
55
[cinquante-cinq]
[femtiofem]
60
[soixante]
[sextio]