0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

71

[sedamdeset i jedan]

71

[sedamdeset i jedan]

71

[sedamdeset i jedan]

[sjuttioett]

39

[trideset i devet]

39

[trideset i devet]

39

[trideset i devet]

[trettionio]

80

[osamdeset]

80

[osamdeset]

80

[osamdeset]

[åttio]

76

[sedamdeset i šest]

76

[sedamdeset i šest]

76

[sedamdeset i šest]

[sjuttiosex]

71
[sedamdeset i jedan]
[sjuttioett]
39
[trideset i devet]
[trettionio]
80
[osamdeset]
[åttio]
76
[sedamdeset i šest]
[sjuttiosex]