0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

93

[novantatré]

93

[novantatré]

93

[novantatré]

[nittiotre]

97

[novantasette]

97

[novantasette]

97

[novantasette]

[nittiosju]

94

[novantaquattro]

94

[novantaquattro]

94

[novantaquattro]

[nittiofyra]

78

[settantotto]

78

[settantotto]

78

[settantotto]

[sjuttioåtta]

93
[novantatré]
[nittiotre]
97
[novantasette]
[nittiosju]
94
[novantaquattro]
[nittiofyra]
78
[settantotto]
[sjuttioåtta]