0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

58

[五十八]

[Isoya]

58

[五十八]

[Isoya]

58

[五十八]

[Isoya]

[femtioåtta]

24

[二十四]

[Nijūyon]

24

[二十四]

[Nijūyon]

24

[二十四]

[Nijūyon]

[tjugofyra]

36

[三十六]

[Sanjūro-tsu]

36

[三十六]

[Sanjūro-tsu]

36

[三十六]

[Sanjūro-tsu]

[trettiosex]

10

[十]

[Jū]

10

[十]

[Jū]

10

[十]

[Jū]

[tio]

58
[五十八]
[Isoya]
[femtioåtta]
24
[二十四]
[Nijūyon]
[tjugofyra]
36
[三十六]
[Sanjūro-tsu]
[trettiosex]
10
[十]
[Jū]
[tio]