0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

60

[სამოცი]

[samotsi]

60

[სამოცი]

[samotsi]

60

[სამოცი]

[samotsi]

[sextio]

88

[ოთხმოცდარვა]

[otkhmotsdarva]

88

[ოთხმოცდარვა]

[otkhmotsdarva]

88

[ოთხმოცდარვა]

[otkhmotsdarva]

[åttioåtta]

62

[სამოცდაორი]

[samotsdaori]

62

[სამოცდაორი]

[samotsdaori]

62

[სამოცდაორი]

[samotsdaori]

[sextiotvå]

93

[ოთხმოცდაცამეტი]

[otkhmotsdatsamet'i]

93

[ოთხმოცდაცამეტი]

[otkhmotsdatsamet'i]

93

[ოთხმოცდაცამეტი]

[otkhmotsdatsamet'i]

[nittiotre]

60
[სამოცი]
[samotsi]
[sextio]
88
[ოთხმოცდარვა]
[otkhmotsdarva]
[åttioåtta]
62
[სამოცდაორი]
[samotsdaori]
[sextiotvå]
93
[ოთხმოცდაცამეტი]
[otkhmotsdatsamet'i]
[nittiotre]