0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

71

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]

71

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]

71

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]

[sjuttioett]

86

[ოთხმოცდაექვსი]

[otkhmotsdaekvsi]

86

[ოთხმოცდაექვსი]

[otkhmotsdaekvsi]

86

[ოთხმოცდაექვსი]

[otkhmotsdaekvsi]

[åttiosex]

56

[ორმოცდათექვსმეტი]

[ormotsdatekvsmet'i]

56

[ორმოცდათექვსმეტი]

[ormotsdatekvsmet'i]

56

[ორმოცდათექვსმეტი]

[ormotsdatekvsmet'i]

[femtiosex]

89

[ოთხმოცდაცხრა]

[otkhmotsdatskhra]

89

[ოთხმოცდაცხრა]

[otkhmotsdatskhra]

89

[ოთხმოცდაცხრა]

[otkhmotsdatskhra]

[åttionio]

71
[სამოცდათერთმეტი]
[samotsdatertmet'i]
[sjuttioett]
86
[ოთხმოცდაექვსი]
[otkhmotsdaekvsi]
[åttiosex]
56
[ორმოცდათექვსმეტი]
[ormotsdatekvsmet'i]
[femtiosex]
89
[ოთხმოცდაცხრა]
[otkhmotsdatskhra]
[åttionio]