0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

95

[ოთხმოცდათხუთმეტი]

[otkhmotsdatkhutmet'i]

95

[ოთხმოცდათხუთმეტი]

[otkhmotsdatkhutmet'i]

95

[ოთხმოცდათხუთმეტი]

[otkhmotsdatkhutmet'i]

[nittiofem]

56

[ორმოცდათექვსმეტი]

[ormotsdatekvsmet'i]

56

[ორმოცდათექვსმეტი]

[ormotsdatekvsmet'i]

56

[ორმოცდათექვსმეტი]

[ormotsdatekvsmet'i]

[femtiosex]

53

[ორმოცდაცამეტი]

[ormotsdatsamet'i]

53

[ორმოცდაცამეტი]

[ormotsdatsamet'i]

53

[ორმოცდაცამეტი]

[ormotsdatsamet'i]

[femtiotre]

6

[ექვსი]

[ekvsi]

6

[ექვსი]

[ekvsi]

6

[ექვსი]

[ekvsi]

[sex]

95
[ოთხმოცდათხუთმეტი]
[otkhmotsdatkhutmet'i]
[nittiofem]
56
[ორმოცდათექვსმეტი]
[ormotsdatekvsmet'i]
[femtiosex]
53
[ორმოცდაცამეტი]
[ormotsdatsamet'i]
[femtiotre]
6
[ექვსი]
[ekvsi]
[sex]