0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

79

[жетпіс тоғыз]

[jetpis toğız]

79

[жетпіс тоғыз]

[jetpis toğız]

79

[жетпіс тоғыз]

[jetpis toğız]

[sjuttionio]

11

[он бір]

[on bir]

11

[он бір]

[on bir]

11

[он бір]

[on bir]

[elva]

57

[елу жеті]

[elw jeti]

57

[елу жеті]

[elw jeti]

57

[елу жеті]

[elw jeti]

[femtiosju]

5

[бес]

[bes]

5

[бес]

[bes]

5

[бес]

[bes]

[fem]

79
[жетпіс тоғыз]
[jetpis toğız]
[sjuttionio]
11
[он бір]
[on bir]
[elva]
57
[елу жеті]
[elw jeti]
[femtiosju]
5
[бес]
[bes]
[fem]