0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

16

[šešiolika]

16

[šešiolika]

16

[šešiolika]

[sexton]

4

[keturi]

4

[keturi]

4

[keturi]

[fyra]

71

[septyniasdešimt vienas]

71

[septyniasdešimt vienas]

71

[septyniasdešimt vienas]

[sjuttioett]

68

[šešiasdešimt aštuoni]

68

[šešiasdešimt aštuoni]

68

[šešiasdešimt aštuoni]

[sextioåtta]

16
[šešiolika]
[sexton]
4
[keturi]
[fyra]
71
[septyniasdešimt vienas]
[sjuttioett]
68
[šešiasdešimt aštuoni]
[sextioåtta]