0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

7

[septiņi]

7

[septiņi]

7

[septiņi]

[sju]

42

[četrdesmit divi]

42

[četrdesmit divi]

42

[četrdesmit divi]

[fyrtiotvå]

22

[divdesmit divi]

22

[divdesmit divi]

22

[divdesmit divi]

[tjugotvå]

97

[deviņdesmit septiņi]

97

[deviņdesmit septiņi]

97

[deviņdesmit septiņi]

[nittiosju]

7
[septiņi]
[sju]
42
[četrdesmit divi]
[fyrtiotvå]
22
[divdesmit divi]
[tjugotvå]
97
[deviņdesmit septiņi]
[nittiosju]