0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

97

[deviņdesmit septiņi]

97

[deviņdesmit septiņi]

97

[deviņdesmit septiņi]

[nittiosju]

68

[sešdesmit astoņi]

68

[sešdesmit astoņi]

68

[sešdesmit astoņi]

[sextioåtta]

79

[septiņdesmit deviņi]

79

[septiņdesmit deviņi]

79

[septiņdesmit deviņi]

[sjuttionio]

65

[sešdesmit pieci]

65

[sešdesmit pieci]

65

[sešdesmit pieci]

[sextiofem]

97
[deviņdesmit septiņi]
[nittiosju]
68
[sešdesmit astoņi]
[sextioåtta]
79
[septiņdesmit deviņi]
[sjuttionio]
65
[sešdesmit pieci]
[sextiofem]