0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

48

[førtiåtte]

48

[førtiåtte]

48

[førtiåtte]

[fyrtiåtta]

39

[trettini]

39

[trettini]

39

[trettini]

[trettionio]

88

[åttiåtte]

88

[åttiåtte]

88

[åttiåtte]

[åttioåtta]

37

[trettisju]

37

[trettisju]

37

[trettisju]

[trettiosju]

48
[førtiåtte]
[fyrtiåtta]
39
[trettini]
[trettionio]
88
[åttiåtte]
[åttioåtta]
37
[trettisju]
[trettiosju]