0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

62

[sekstito]

62

[sekstito]

62

[sekstito]

[sextiotvå]

93

[nittitre]

93

[nittitre]

93

[nittitre]

[nittiotre]

9

[ni]

9

[ni]

9

[ni]

[nio]

75

[syttifem]

75

[syttifem]

75

[syttifem]

[sjuttiofem]

62
[sekstito]
[sextiotvå]
93
[nittitre]
[nittiotre]
9
[ni]
[nio]
75
[syttifem]
[sjuttiofem]