0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

8

[oito]

8

[oito]

8

[oito]

[åtta]

78

[setenta e oito]

78

[setenta e oito]

78

[setenta e oito]

[sjuttioåtta]

72

[setenta e dois]

72

[setenta e dois]

72

[setenta e dois]

[sjuttiotvå]

62

[sessenta e dois]

62

[sessenta e dois]

62

[sessenta e dois]

[sextiotvå]

8
[oito]
[åtta]
78
[setenta e oito]
[sjuttioåtta]
72
[setenta e dois]
[sjuttiotvå]
62
[sessenta e dois]
[sextiotvå]