0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

17

[dezassete]

17

[dezassete]

17

[dezassete]

[sjutton]

44

[quarenta e quatro]

44

[quarenta e quatro]

44

[quarenta e quatro]

[fyrtiofyra]

50

[cinquenta]

50

[cinquenta]

50

[cinquenta]

[femtio]

60

[sessenta]

60

[sessenta]

60

[sessenta]

[sextio]

17
[dezassete]
[sjutton]
44
[quarenta e quatro]
[fyrtiofyra]
50
[cinquenta]
[femtio]
60
[sessenta]
[sextio]