0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

24

[douăzeci şi patru]

24

[douăzeci şi patru]

24

[douăzeci şi patru]

[tjugofyra]

71

[şaptezeci şi unu]

71

[şaptezeci şi unu]

71

[şaptezeci şi unu]

[sjuttioett]

84

[optzeci şi patru]

84

[optzeci şi patru]

84

[optzeci şi patru]

[åttiofyra]

4

[patru]

4

[patru]

4

[patru]

[fyra]

24
[douăzeci şi patru]
[tjugofyra]
71
[şaptezeci şi unu]
[sjuttioett]
84
[optzeci şi patru]
[åttiofyra]
4
[patru]
[fyra]