0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

81

[optzeci şi unu]

81

[optzeci şi unu]

81

[optzeci şi unu]

[åttoiett]

93

[nouăzeci şi trei]

93

[nouăzeci şi trei]

93

[nouăzeci şi trei]

[nittiotre]

63

[şaizeci şi trei]

63

[şaizeci şi trei]

63

[şaizeci şi trei]

[sextiotre]

46

[patruzeci şi şase]

46

[patruzeci şi şase]

46

[patruzeci şi şase]

[fyrtiosex]

81
[optzeci şi unu]
[åttoiett]
93
[nouăzeci şi trei]
[nittiotre]
63
[şaizeci şi trei]
[sextiotre]
46
[patruzeci şi şase]
[fyrtiosex]