0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

40

[štyridsať]

40

[štyridsať]

40

[štyridsať]

[fyrtio]

100

[sto]

100

[sto]

100

[sto]

[hundra]

69

[šesťdesiatdeväť]

69

[šesťdesiatdeväť]

69

[šesťdesiatdeväť]

[sextionio]

70

[sedemdesiat]

70

[sedemdesiat]

70

[sedemdesiat]

[sjuttio]

40
[štyridsať]
[fyrtio]
100
[sto]
[hundra]
69
[šesťdesiatdeväť]
[sextionio]
70
[sedemdesiat]
[sjuttio]