0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

69

[šesťdesiatdeväť]

69

[šesťdesiatdeväť]

69

[šesťdesiatdeväť]

[sextionio]

73

[sedemdesiattri]

73

[sedemdesiattri]

73

[sedemdesiattri]

[sjuttiotre]

8

[osem]

8

[osem]

8

[osem]

[åtta]

92

[deväťdesiatdva]

92

[deväťdesiatdva]

92

[deväťdesiatdva]

[nittiotvå]

69
[šesťdesiatdeväť]
[sextionio]
73
[sedemdesiattri]
[sjuttiotre]
8
[osem]
[åtta]
92
[deväťdesiatdva]
[nittiotvå]