0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

75

[petinsedemdeset]

75

[petinsedemdeset]

75

[petinsedemdeset]

[sjuttiofem]

64

[štiriinšestdeset]

64

[štiriinšestdeset]

64

[štiriinšestdeset]

[sextiofyra]

81

[enainosemdeset]

81

[enainosemdeset]

81

[enainosemdeset]

[åttoiett]

100

[sto]

100

[sto]

100

[sto]

[hundra]

75
[petinsedemdeset]
[sjuttiofem]
64
[štiriinšestdeset]
[sextiofyra]
81
[enainosemdeset]
[åttoiett]
100
[sto]
[hundra]