0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

35

[trettiofem]

35

[trettiofem]

35

[trettiofem]

[trettiofem]

61

[sextioett]

61

[sextioett]

61

[sextioett]

[sextioett]

77

[sjuttiosju]

77

[sjuttiosju]

77

[sjuttiosju]

[sjuttiosju]

16

[sexton]

16

[sexton]

16

[sexton]

[sexton]

35
[trettiofem]
[trettiofem]
61
[sextioett]
[sextioett]
77
[sjuttiosju]
[sjuttiosju]
16
[sexton]
[sexton]