0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

49

[kırk dokuz]

49

[kırk dokuz]

49

[kırk dokuz]

[fyrtionio]

86

[seksen altı]

86

[seksen altı]

86

[seksen altı]

[åttiosex]

84

[seksen dört]

84

[seksen dört]

84

[seksen dört]

[åttiofyra]

97

[doksan yedi]

97

[doksan yedi]

97

[doksan yedi]

[nittiosju]

49
[kırk dokuz]
[fyrtionio]
86
[seksen altı]
[åttiosex]
84
[seksen dört]
[åttiofyra]
97
[doksan yedi]
[nittiosju]