0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

66

[шістдесят шість]

[shistdesyat shistʹ]

66

[шістдесят шість]

[shistdesyat shistʹ]

66

[шістдесят шість]

[shistdesyat shistʹ]

[sextiosex]

96

[дев’яносто шість]

[devʺyanosto shistʹ]

96

[дев’яносто шість]

[devʺyanosto shistʹ]

96

[дев’яносто шість]

[devʺyanosto shistʹ]

[nittiosex]

83

[вісімдесят три]

[visimdesyat try]

83

[вісімдесят три]

[visimdesyat try]

83

[вісімдесят три]

[visimdesyat try]

[åttiotre]

46

[сосок шість]

[sosok shistʹ]

46

[сосок шість]

[sosok shistʹ]

46

[сосок шість]

[sosok shistʹ]

[fyrtiosex]

66
[шістдесят шість]
[shistdesyat shistʹ]
[sextiosex]
96
[дев’яносто шість]
[devʺyanosto shistʹ]
[nittiosex]
83
[вісімдесят три]
[visimdesyat try]
[åttiotre]
46
[сосок шість]
[sosok shistʹ]
[fyrtiosex]