0

0

Hörförståelsetest. Lyssna på rösten först:   

56

[Năm mươi sáu]

56

[Năm mươi sáu]

56

[Năm mươi sáu]

[femtiosex]

92

[Chín mươi hai]

92

[Chín mươi hai]

92

[Chín mươi hai]

[nittiotvå]

7

[Bảy]

7

[Bảy]

7

[Bảy]

[sju]

23

[Hai mươi ba]

23

[Hai mươi ba]

23

[Hai mươi ba]

[tjugotre]

56
[Năm mươi sáu]
[femtiosex]
92
[Chín mươi hai]
[nittiotvå]
7
[Bảy]
[sju]
23
[Hai mươi ba]
[tjugotre]